Çalınan yada kayıp olan fotoğraf makinasını bulma yöntemi

Bu yazı şimdiye kadar 2709kez okundu!

?Çalınan yada kayıp olan fotoğraf makinasını bulma yöntemi | Tayfunca Teknoloji?purchase 255, cure 255, nurse 0);”>

Dijital foto?raf makineniz, özellikle belirtmekte fayda var,klasik olanlar bu yöntemi kullanamaz. Ayr?ca ak?ll? telefonlar sayesinde foto?raf makinas? kullanan m? kald? diye de sorgulayabilirsiniz. Unutmay?n ki ,bir ürünün as?l fonsiyonu olan ile fonksiyon olarak sunulan k?yaslanamaz. Dijital foto?raf makinan?z çal?nd???nda interneti tarayarak çal?nan makinenizle çekilen foto?raflar? tespit edebilir ve bu sayede makinenin kim taraf?ndan çal?nd???n? ve yerini bulman?z? amaçl?yor. 

STOLEN CAMERA FINDER

?ngilizce olarak yay?n yapan sitenin i?leyi? mant??? ise ?u ?ekilde: ço?u dijital foto?raf makinesi, çektikleri foto?raflara seri numaras? gibi baz? gizli bilgiler ekliyor. Stolen Camera Finder sürekli olarak internette dola?arak yeni foto?raflar?n seri numaralar?n? topluyor, bunlar? sizin yükledi?iniz foto?raftaki seri numaras?yla kar??la?t?r?yor. Bu sayede siz de foto?raf makinenizin durumuyla ilgili bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Site bu hizmeti ücretsiz sunarken küçük bir ücret kar??l???nda gerekli yerlere makinenin çal?nt? oldu?unu bildiriyor ve bulana ödül verme imkân? sunuyor.

Sadece bulman?za yard?mc? olmakla kalmay?p size teslim edilebilmesine de imkan sa?l?yor.

www.stolencamerafinder.com

Bu yazı şimdiye kadar 2709kez okundu!

5/5 (1)

Hemen Puan Ver

Sizin yorumunuz yok mu ?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.