Bu şifreleri kullanmayın !

Bu yazı şimdiye kadar 3355kez okundu!

password

?ifreler hayat?m?z?n vazgeçilmezleri oldu. Evimizin anahtar?ndan çok ?ifrelerimiz var. Her gün de bir yenisi ekleniyor.

Bütün ?ifrelerinizin de ayn? olmas? güvenlik aç?s?ndan sak?ncal? oldu?u için çe?it çe?it ?ifreler kullan?yoruz. Tabii unutmazsak. ?ifreler belirlerken tabii ki kolay tahmin edilebilir olmamal?. Bu yüzden do?um gün ve y?llar? tavsiye edilmez.

Bir güvenlik ?irketinin yapt??? ara?t?rmada en çok kullan?lan ?ifreler a?a??dakiler,buna göre ?ifreniz bunlardan biri veya birileri ise de?i?tirmenizi tavsiye ediyorum.

 1. 123456
 2. password
 3. 12345678
 4. qwerty
 5. abc123
 6. 123456789
 7. 111111
 8. 1234567
 9. iloveyou
 10. adobe123
 11. 123123
 12. Admin
 13. 1234567890
 14. letmein
 15. photoshop
 16. 1234
 17. monkey
 18. shadow
 19. sunshine
 20. 12345
 21. password1
 22. princess
 23. azerty
 24. trustno1
 25. 000000

 

Üst seviye güvenlikli ?ifre nas?l belirlenir ?

?ifre karakter deste?ine göre büyük-küçük harf,rakamlardan olu?an bir ?ifre belirlenmelidir.

Ayr?ca size tavsiyem, mobil cihazlar?n?za bankac?l?k sisteminin kulland??? ?ifre üreticiler kurup ?ifre üretmesini ?ifre kombinasyonunu seçebilirsiniz. Böylece son derece güvenli ?ifreye sahip olmu? olursunuz ki , unuttu?unuz da kendinizden bile korumu? olursunuz. 🙂

Örnek : http://strongpasswordgenerator.com/

Sitede ?ifre üretebiliryorsunuz ve üretilen ?ifreyi rahat hat?rlaman?z için ip ucu da haz?r olarak sunuyor.

 

Bu yazı şimdiye kadar 3355kez okundu!

Henüz Puan YOK

Hemen Puan Ver

Sizin yorumunuz yok mu ?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.