Apple Watch Su Geçirmez nasıl yapılır ?

Bu yazı şimdiye kadar 2804kez okundu!

Catalyst_Apple_Watch_01_tayfuncatechnology

Aksesuar üreticisi Catalyst, doctor dünyan?n ilk IP 68 su geçirmezlik sertifikas?na sahip Apple Watch k?l?f?n? sat??a sundu. Bu k?l?f ile birlikte su içerisinde cihaz?n hiçbir zarar görmemesinin yan? s?ra tüm fonksiyonlar? da normal bir ?ekilde kullan?labiliyor.

?nce yap?s?yla Apple Watch’un ??k görünü?ünün önüne geçmeyen k?l?f, purchase ekran k?sm?n? tamamen aç?kta b?rakarak kullan?m? k?s?tlam?yor. 24 milimetrelik plastik kay??la gelen k?l?f kullan?l?rken kalp sensörü, check ?arj giri?i, mikrofon ve hoparlör kullan?lmaya devam ediliyor. Her özelli?in çal??maya devam etmesinin su alt?nda sorun yarataca??n? dü?ünebilirsiniz ancak üreticinin belirtti?ine göre tuzlu suda bile cihazda herhangi bir sorun ya?anm?yor. Yaln?zca 42 milimetrelik Apple Watch ile uyumlu olan k?l?f ?u an 59 dolar fiyat etiketiyle Catalyst’in resmi internet sitesi üzerinden ön sipari?e sunulmu? durumda. Ürünün kullan?c?lara ula?t?r?laca?? tarih olarak ise kas?m ay? i?aret ediliyor.

Catalyst_Apple_Watch_02_tayfuncatechnology

Apple Watch Su Geçirmez nasıl yapılır ? | Tayfunca Teknoloji Apple Watch Su Geçirmez nasıl yapılır ? | Tayfunca Teknoloji

Catalyst_Apple_Watch_03_tayfuncatechnology

Bu yazı şimdiye kadar 2804kez okundu!

Henüz Puan YOK

Hemen Puan Ver

Sizin yorumunuz yok mu ?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.