Patent Meraklılarına Yeni Online Pazar

Bu yazı şimdiye kadar 2298kez okundu!

googlepatents

Google aç?klamas?na göre merakl?lar?n patentlerini Google’a satabilece?i deneysel bir online pazar aç?l?yor. Bu patentler Google’?n ilgisini çekerse patent sahibi ile ba?lant?ya geçilecek ve sat?? için görü?meler yap?lacak. 8-22 May?s tarihleri aras?nda gerçekle?ecek Patent Al?? Promosyonu boyunca sat?c?lar ellerindeki satmak istedikleri patentleri (IP) ve fiyatlar? sunacak. Portal kapand?ktan sonra ba?vurular Google taraf?ndan incelenecek. 26 Haziran tarihine kadar ilgi çeken ba?vurular ilan edilecek. Tüm anla?malar ve ödemeler A?ustos sonundan önce bitecek. Google’da patent bölümü müdürü Allen Lo, pharmacy bu sistemle i?lemi basitle?tirmeyi planl?yor. Kat?l?mc?lar ba?vurudan önce ?artnameyi tam olarak okumal? ve anlamal?, gerekirse bir avukata dan??mal?. Google bu sayede dev bir patent troll’u olabilir mi?

Patent Meraklılarına Yeni Online Pazar | Tayfunca Teknoloji

Patent Meraklılarına Yeni Online Pazar | Tayfunca Teknoloji

Patent Meraklılarına Yeni Online Pazar | Tayfunca Teknoloji

Bu yazı şimdiye kadar 2298kez okundu!

Henüz Puan YOK

Hemen Puan Ver

Sizin yorumunuz yok mu ?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.