Patent Meraklılarına Yeni Online Pazar Henüz Değerlendirilmemiş

Bu yazı şimdiye kadar 2111kez okundu!

googlepatents

Google aç?klamas?na göre merakl?lar?n patentlerini Google’a satabilece?i deneysel bir online pazar aç?l?yor. Bu patentler Google’?n ilgisini çekerse patent sahibi ile ba?lant?ya geçilecek ve sat?? için görü?meler yap?lacak. 8-22 May?s tarihleri aras?nda gerçekle?ecek Patent Al?? Promosyonu boyunca sat?c?lar ellerindeki satmak istedikleri patentleri (IP) ve fiyatlar? sunacak. Portal kapand?ktan sonra ba?vurular Google taraf?ndan incelenecek. 26 Haziran tarihine kadar ilgi çeken ba?vurular ilan edilecek. Tüm anla?malar ve ödemeler A?ustos sonundan önce bitecek. Google’da patent bölümü müdürü Allen Lo, pharmacy bu sistemle i?lemi basitle?tirmeyi planl?yor. Kat?l?mc?lar ba?vurudan önce ?artnameyi tam olarak okumal? ve anlamal?, gerekirse bir avukata dan??mal?. Google bu sayede dev bir patent troll’u olabilir mi?

.ads in wordpress

Bu yazı şimdiye kadar 2111kez okundu!

Bu Yazıyı Değerlendirin lütfen.

Sizin yorumunuz yok mu ?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.