iYS Vatandaş ile Reklam SMS’lerinden kurtul

Genel Değerlendirme
Şimdi Değerlendir
[Toplam: 3 Ortalama: 5]

iYS Vatandaş ile Reklam SMS’lerinden kurtul

 

iYS Vatandaş (iys.org.tr) , e-devlet üzerinden giriş yapabileceğiniz izin verdiğiniz ,vermediğiniz şirketlerin reklam sms’lerinden ,aramalardan ve hatta epostalarından toptan kurtulmanın yöntemidir.

iYS Vatandaş Nedir ?

İleti Yönetim Sisteminin kısaltması olan iYS , vatandaşın sms bilgilendirmelerini yönetmeleri için kullanacağı devlet güvencesinde oluşturulan platformdur.

iYS Vatandaş ile Reklam SMS'lerinden kurtul
iYS Vatandaş ile Reklam SMS’lerinden kurtul

iYS Vatandaş ile Ne Yapılır ?

Sosyal medya veya çeşitli platformlarla yapılan veri ticareti sonucu istemediğiniz , izin vermediğiniz reklam ve bilgilendirme hizmetlerini sadece sms değil , arama ve e-posta olarak da engelleyebilirsiniz. Bu yönetim paneli ile dilediğiniz şekilde hangi şirket size hangi kanal ile ulaşabileceğine siz karar vereceksiniz.

iYS Vatandaş ile Hangi Kişisel Bilgiler Yönetilir ?

 • Telefon
 • SMS
 • E-posta

Onayı kaldırmanız , RET bildirimlerinin iletilmesini takip eden 3 iş günü içinde Hizmet Sağlayıcı ( şirketler) tarafından iletişim adresinize ticari elektronik ileti (sms , e-posta ) gönderimi durdurulacaktır.

iYS Vatandaş Girişi Nasıl ?

Platforma E-devlet ile yada https://iys.org.tr adresinden giriş yaptıktan sonra telefon veya eposta ile doğrulama yapılması için telefon numaranızı ve/veya eposta adresinizi girmeniz gerekiyor. Doğrulama işleminden sonra alfabetik olarak hizmet sağlayıcılar listeleniyor.

 

iYS Vatandaş ile Reklam SMS'lerinden kurtul
iYS Vatandaş ile Reklam SMS’lerinden kurtul

 

iYS Vatandaş ile ilgili Önemli Sorulara Cevaplar

İleti Yönetim Sistemi’nde profilim yok ancak tarafıma reklam, tanıtım, pazarlama mesajı gelmesini istemiyorum.
Ret bildirimi yapabilir miyim?

 • Evet. İlgili iletişim adresinize (telefon numarası veya e-posta adresi) gelecek doğrulama koduyla giriş yaparak tüm işletme ve markalar için iletişim tercihlerinizi yönetebilirsiniz.

Bankamı izin listemden çıkardım. Ödeme ve üyelik girişi gibi işlemlerde tarafıma gönderilen tek seferlik doğrulama kodu gelmeye devam edecek mi?

 • Evet, ret işleminiz yalnızca firmalara ait kampanya, reklam, tanıtım ve pazarlama iletileri için geçerlidir. Bilgilendirme dâhilindeki tüm hizmetlerden yararlanmaya devam edebilirsiniz.

Ret bildirimi yapmamın üzerinden 3 iş günü geçti. İleti almaya devam ediyorum. Ne yapabilirim?

 • İlgili Hizmet Sağlayıcı hakkında e-Devlet kapısında yer alan Ticari Elektronik İleti Şikâyet Sistemi üzerinden şikâyet kaydı oluşturabilirsiniz.

iYS Vatandaş ile istenmeyen mesajlara SON – Video

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ ANONİM ŞİRKETİ
İYS HESAP OLUŞTURMA ve YÖNETİMİ KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz bizim için önemlidir!

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından İleti Yönetim Sistemi (“İleti Yönetim Sistemi Web” ve “İleti Yönetim Sistemi Mobil” ve E-Devlet entegrasyonu) aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. VERİ SORUMLUSU

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca Ticaret Bakanlığı tarafından ulusal bir ticari elektronik ileti yönetim sisteminin kurulmasına karar verilmiş ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği konuyla ilgili görevlendirilmiştir. Şirketimiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından söz konusu amaç için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı İştiraki olarak kurulmuştur.

Şirket, kurmuş olduğu ticari elektronik ileti yönetim sistemi (“İYS”) aracılığıyla, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişi Hizmet Sağlayıcıların arama, mesaj, e-posta gibi farklı tipteki ticari elektronik ileti onaylarını saklayıp yönetebilecekleri ve ticari elektronik ileti alıcılarının da ticari elektronik ileti onayı almasına, reddetme hakkını kullanmasına ve şikâyet süreçlerini yönetmesine imkân tanıyan ve tüm onayların zaman damgası ile kayıt altına alındığı ulusal veri tabanı kurmuştur.

Açıklanan hizmetin yerine getirilmesi esnasında işlenen kişisel verileriniz bakımından, Şirket, Kanun uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

 • Merkez Adres: TOBB İkiz Kuleleri C Blok Dumlupınar Bulvarı No:252, 06530 Çankaya/ANKARA
 • Telefon: 0850 333 3338
 • İnternet Adresi: https://iys.org.tr/
 • E-Posta Adresi: kvkk@iys.org.tr

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

İleti Yönetim Sistemi aracılığıyla veya İleti Yönetim Sistemi ile bağlantılı olarak Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 1. Kimlik Bilgileriniz: ad-soyad, T.C. kimlik numarası, tacir / esnaf olmanız halinde MERSİS numarası ve ticaret unvanı;
 2. İletişim Bilgileriniz: elektronik posta adresi, telefon numarası;
 3. İletişim Kayıtları: Şikâyet, öneri ve taleplere ilişkin yazılı ve elektronik mesaj içeriğiniz, şikâyet başvurusunda bulunmanız halinde şikâyete konu ettiğiniz ticari elektronik iletinin görsel örneği;
 4. Ticari Elektronik İleti Tercihleriniz: Ticari elektronik ileti göndermesine daha önceki bir tarihte onay verdiğiniz elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişi Hizmet Sağlayıcılar, onay tarihi ve saati, iletişim kanalı, izin kaynağı, tacir veya esnaf olduğunuz bilgisi, ticari elektronik ileti reddetme hakkını kullandığınız tarih ve saat, ticari elektronik ileti almayı reddettiğiniz elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişi Hizmet Sağlayıcısı bilgisi, iletişim kanalı, reddetme kaynağı;
 5. Siber Güvenliğe İlişkin İşlem Güvenliği Verileriniz: IP adresi, WEB sayfası ve mobil uygulama erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler;

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

 • İleti Yönetim Sistemi kullanıcı hesabı/profili oluşturulması ve yönetimi,
 • Onay bilgilerinin görüntülenmesi ve ticari elektronik ileti reddetme hakkının kullanılabilmesi,
 • Onay verilmesi veya reddetme hakkının kullanılması halinde ilgililere bilgi verilmesi,
 • Onay ve ret işlemlerinin senkronize olarak ticari elektronik ileti yönetimini amaçlayan diğer platformlarda görüntülenebilmesi,
 • İzinsiz ticari elektronik ileti gönderimlerine ilişkin İleti Yönetim Sistemi üzerinden şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi,
 • Şikâyet, öneri ve taleplerin yönetiminin sağlanması ve ilgilerine işlem sonucu hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,
 • Ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine İleti Yönetim Sistemi aracılığıyla imkân tanınması,
 • Onaya, redde ve ticari elektronik iletilere ilişkin kayıtların tutulması ve saklanması,
 • Onay verdiğiniz/ reddetme veya şikâyet etme hakkınızı kullandığınız marka ve marka hakkı sahibi elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişi Hizmet Sağlayıcılara ilişkin güncel tanıtıcı bilgilerin görüntülenmesi,
 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Ticari elektronik iletişime ilişkin mevzuattan doğan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
 • İleti Yönetim Sisteminin işletilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ziyaret log kayıtlarının tutulması,

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, T.C. Ticaret Bakanlığı, ile paylaşılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirket, kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesi 2. fıkrası (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. Şirketimizle web sitemiz, E-devlet entegrasyonu, mobil uygulamamız veya çağrı merkezimiz aracılığıyla iletişime geçmeniz ve/veya ticari elektronik ileti onayı verdiğiniz hizmet sağlayıcılar veya bu hizmet sağlayıcıların çalıştığı iş ortakları aracılığıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ:

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre dilekçe veya noter kanalı ile “TOBB İkiz Kuleleri C Blok Dumlupınar Bulvarı No:252, 06530 Çankaya/ANKARA” adresinde yer alan merkezimize yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle _iys@hs04.kep.tr adresi üzerinden veya Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@iys.org.tr e-posta adresi aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSU

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ ANONİM ŞİRKETİ

iYS Vatandaş hakkında yazıyı faydalı bulduysanız değerlendirin. Diğer konulara da göz atın.

Sahte Starbucks Yıl Dönümü Kutlaması

Sahte E-Devlet duyurusuna Dikkat !

Starbucks Giftcard Sahte WhatsApp mesajı

Sahte Apple Emaili ;Your Account is Blocked

Genel Değerlendirme
Şimdi Değerlendir
[Toplam: 3 Ortalama: 5]
Hayat Paylaşınca Güzel ;)
Share

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.