Üzerinize kayıtlı hat sorgulama ve ait olmayan hat ile ilgili işlemler

Bir ara s?k s?k haberlerde duymu?tuk. Hatta bir ki?inin üzerine haber olmaks?z?n bir ?ekilde ele geçirilmi?…