PAL Nedir ? , NTSC Nedir ? Aralarındaki fark nedir?

Bu yazı şimdiye kadar 11655kez okundu!

ntsc-vs-pal

NTSC ( National Television Standards Committee ) k?saltmas?d?r, viagra  PAL ise ( Phase Alternate Lines ) k?saltmas?d?r. 1953 y?l?nda amerikal? milli tv standartlar? komitesi avrupadan ayr?l?p kendi sistemlerini olu?turmu?lar ve dünyay? bu konudada ikiye bölmü?lerdir. 110 – 220 V, healing sa?dan direksiyon – soldan direksiyon gibi “biz özeliz, ed biz farkl?y?z” k?ll?klar?ndan biridir.
TV de izledi?imiz görüntüler dikey ve yatay çözünürlük olarak çizgilere bölünmü?tür, videokasetler, vcdler, dvdler,oyun outputlar? televizyona ya NTSC yada PAL kodlanm?? çizgiler olarak yollan?r, TV mizde kapasitesine göre bunlardan birini yada ikisini birden gösterebilir.


Teknik farklar? ?öyledir;
?ki formatta yukardan a?a?a ve soldan sa?a i?lenen farkl? say?da yatay çizgi içerirler;

NTSC

525 yatay çözünürlük çizgisi
30 kare / saniye (60 interlaced)
15750 yatay çizgi / saniye
PAL (50)
625 yatay çözünürlük çizgisi
25 kare / saniye (50 interlaced)
15625 yatay çizgi / saniye
daha yeni bir teknoloji olan ve X-Box un destekledi?i PAL (60) ta ise;
625 yatay çözünürlük çizgisi
30 kare / saniye (60 interlaced)
18750 yatay çizgi / saniye

Yukardaki durum söyle özetlenebilir PAL (50) bir kareyi gösterirken daha fazla çizgi kullan?p daha güzel görüntü al?rken, daha h?zl? imaj tazeleyen NTSC sonuçta bir saniye içinde PAL (50) den daha fazla çizgi gösterir. Fakat “PAL 60? ç?k?p ortal??? da?atm??, çok kaliteli (daha çok dikey çizgiden olu?an) kareleri NTSC nin imaj tazeleme h?z?nda önümüze sererek bayram ettirmi?tir..Ald???m?z DVD filmler 24, 25, yada 30 fps (kare / saniye) olabilir. Bunlar gibi dijital formatta saklanan filmler bu sistemlere uyunlu olmas? için farkl? çözünürlükte bulunurlar,

4X3 görüntü format? (televizyon) için
PAL 720 x 576 pixel dir.
NTSC ise 720 x 480 pixel dir.
Yani PAL bir kareyi 414720 pixelden olu?tururken, NTSC 345600 pixelden olu?turur. Sonuçta PAL ile daha mutluoluruz. “PAL 60? ise 16X9 görüntü format?nda iyi görüntü al?n?r

Bunlar?n d???nda birde SECAM ( Système Electronique Couleur Avec Mémoire ) denen ad?ndan da anla??laca?? gibi Frans?z bir görüntü sistemi daha vard?r. Bu sistem gerçekten “Frans?z Kalmak” terimini do?rularcas?na, dünyada sadece Fransa ve bir kaç sömürgesinde kullan?lan PAL(50) benzeri bir sistemdir

NTSC ve PAL ?n di?er bir fark?da renk sinyalleridir, NTSC 3.58 MHz renk sinyali kullan?rken, PAL (50, 60) 4.43 MHz renk sinyali kullan?r.
Bir ekstra bilgi daha “PAL 60?, “Pseudo-PAL” yada “Quasi-PAL” olarakda adland?r?l?r.

convmap


NTSC nerelerde kullan?l?r?

Antiles Netherlands
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Bolivia
Burma
Canada
Chile
Columbia
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Equador
Grenada
Guatemala
Honduras
Jamaica
Japan
Mexico
Panama
Peru
Phillipines
Puerto Rico
South Korea
Surinam
Taiwan
Trinidad & Tobago
United States of America
Venezuala
PAL nerelerde kullan?l?r?
Algeria
Andorra
Angola
Argentina
Australia
Austria
Bahrein
Bangladesh
Belgium
Botswana
Brazil
Brunei
Cameroon
China
Denmark
Ethiopia
Fiji
Finland
Germany
Ghana
Gibraltar
Hong Kong
Iceland
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Jordan
Kenya
Kuwait
Lesotho
Liberia
Gibraltar
Hong Kong
Luxemburg
Malaysia
Malawi
Maldives
Malta
Mozambique
Namibia
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Papua New Guinea
Paraguay
Portugal
Qatar
Rumania
Seycheles
Sierra Leone
Singapore
Somalia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sudan
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syria
Tanzania
Thailand
Türkiye
Uganda
United Arab Emirates
United Kingdom
Uraguay
Yemen
Yugoslavia
Zambia
Zimbabwe

Evden Çalışacağınız İşinizi Kurmayı ve Başarılı Olmayı öğrenin. Kurslar şimdi yalnızca 29,99 TL'den başlayan fiyatlarla!


K?sacas?;

NTSC: Amerika ve Japonya ‘da kullan?lan televizyonlar?n saniyede 30 pixel göstermesidir. Yani Türkçesi, Amerika ve Japonya ‘da kullan?lan format olan NTSC ‘yi, biz Türkiye televizyonlar?nda kullan?rsak siyah beyaz bir görüntü al?r?z…

PAL: Türk televizyonlar? PAL uyumludur. Sadece Türkiye de?il, ço?u Avrupa ülkesinin televizyonu PAL uyumludur.
K?sacas?, e?er bir video dönü?türücü veya bir kamera size NTSC mi PAL m? derse, renkli görüntü alabilmek için PAL format?n? seçiniz..!

Bu yazı şimdiye kadar 11655kez okundu!

Sizin yorumunuz yok mu ?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.