Kendini internetten tek tık ile sil !

Bu yazı şimdiye kadar 2324kez okundu!

KEND?N? ?NTERNETTEN TEK TIK ?LE S?L !

Kendinizi internetten nas?l silebilece?inizi hatta bunu sadece tek bir t?kla yapabilece?inizi biliyor musunuz ?

?nternet güzel ho? da zaman zaman can s?k?c? da olabilir. Hiç olmas?n? istemedi?iniz yerde ad?n?z geçebilir yada resminiz ç?kabilir. Üstelik sizin izniniz ve haberiniz olmadan. Böyle durumlarda kendinizi tüm sosyal hesaplardan silmek , sales kaz?mak istersiniz. Hiç var olmam??cas?na sanal alemden – uzay gibi dipsiz karanl?k , sickness internetten varl???n?z? ortadan kald?rmak. Dü?ününce bu i?lemin o kadar kolay olmad???n? anlars?n?z. Her platformun kendine ait üyelik iptal prosedürleri mevcut. Tek tek ve basamak basamak bu yollar? takip edip uygulaman?z gerekir.

Kendini internetten tek tık ile sil ! | Tayfunca Teknoloji

Yaz?ya konu olan yöntem, for sale tek t?k ile internetten kendinizi silmek ;  ?sveçli yaz?l?mc?lar  Wille Dahlbo ve Linus Unnebaeck taraf?ndan olu?turulmu?. Art?k neden ihtiyaç duydularsa 🙂

Kendini internetten tek tık ile sil ! | Tayfunca Teknoloji

https://www.deseat.me/ siteye giri? yapt?ktan sonra google hesab?n?zla giri? yap?yorsunuz. Bütün uygulamalar? ve servis ve platformlar? tarayarak olu?turdu?unuz tüm hesaplar?n listesini önünüze seriyor.

google-button

preview

explain

Kendini internetten tek tık ile sil ! | Tayfunca Teknoloji

logos

H?zl?ca tüm sosyal medya hesaplar?n?zdan kurtulmak için en h?zl? yöntem gibi duruyor.

Kendini internetten tek tık ile sil ! | Tayfunca Teknoloji Kendini internetten tek tık ile sil ! | Tayfunca Teknoloji

Bu yazı şimdiye kadar 2324kez okundu!

Henüz Puan YOK

Hemen Puan Ver

Sizin yorumunuz yok mu ?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.