YOLO Dünyası için Geri Sayım Başladı!

[adsenseyu4]

Read ın your language

haydar-colakoglu-yolo-uygulama
haydar-colakoglu-yolo-uygulama

haydar-colakoglu-yolo-uygulama

YOLO Dünyası için Geri Sayım Başladı!

Ulaşımda En Pratik Yol O!  slogan? ile yola çıkan ve Uber’in karşılaştığı en güçlü rakip olan girişim YOLO için geri sayım başladı. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun ilgi gören şehir içi, konfor ve kaliteyi birleştiren yolculuklar sağlayan platformlara bir yenisi daha ekleniyor. Kısa süre içinde hayatımızda farklı bir yer edinmeyi hedefleyen girişimin adı YOLO.

YOLO, capsule ?ehir içinde lüks segment araçlar ile ?ehir içi VIP ta??mac?l?k hizmeti veren ve sektöre çok iddial? girerek di?er rakiplerine nazaran çok farkl? i? modeli ve kazanç vaat eden bir mobil uygulama. Dünyada Uber modeli olarak bilinen mobil uygulaman?n Türkiye versiyonu olarak planlanm?? olan YOLO, uzun süren Ar-Ge çal??malar? sonucunda ortaya ç?km??.

YOLO’yu dünyadaki benzerlerinden farkl? k?lan en önemli özellik TR’de hukuksal altyap?s?n?n sa?laml??? ve farkl? kazanç modelleri. YOLO, hem kullan?c?lara, hem de i? ortaklar?na sa?lad??? yeni nesil bir i? modeli ile k?sa sürede yola ç?k?yor.

haydar-colakoglu

YOLO, TEB Holding ve Çolako?lu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Haydar ÇOLAKO?LU ba?kanl???ndaki güçlü yat?r?mc? ve yönetim kadrosu ile de dikkat çekiyor. Yönetim kademesindeki 12 ki?ilik tecrübeli ekibin, 1 y?l süren çal??malar? sonucu ortaya ç?kard?klar? YOLO, ?ehir hayat?na yeni bir soluk getirmeyi planl?yor.

haydar-colakoglu-teb-genel-mudur

haydar-colakoglu

haydar-colakoglu-teb

Ula??mdaki zorluklar? keyif ve konfor ile çok uygun ko?ullarda sunmay? hedefleyen ekip ad?na konu?an YOLO Yönetim Kurulu Ba?kan? Haydar ÇOLAKO?LU ?unlar? söyledi;

“Günümüzde temel ihtiyaçlar?m?zdan biri olan ?ehir içi konforlu seyahatin h?zl?, güvenli ve ucuz olarak sa?lanabilmesi ba?lang?ç noktam?zd?. Bununla birlikte, kay?t d??? kalan birçok seyahatin kay?t alt?na al?narak vergilendirilmesi, sektörde hukuksal altyap?n?n sa?lamla?t?r?lmas? yeni düzende yeni normallere al??an bizler için çok önemli. ??lerimize teknolojiyi en verimli ?ekilde entegre etmek hem kullan?c?lar?m?za hem de i? ortaklar?m?za yüksek kazanç sa?layacakt?r.

YOLO yüzde yüz yerli yap?m bir uygulamad?r. Amaçlar?m?zdan biriside bu i? modelini h?zl? bir ?ekilde ülke d???nda da kullan?lan bir marka yapmakt?r. YOLO’nun temel felsefesi bundan ibarettir.

Kendi kurucular?m?z?n sa?lad?klar? desteklerin yan?nda, henüz ba?lang?ç a?amas?nda iken Los Angeles merkezli bir yat?r?m ?irketinden 16 milyon dolar de?erleme ile bir k?s?m yat?r?m ald?k. Kendileri ile yapt???m?z çal??malar sonucunda da “you only live once” ba? harflerinden olu?an YOLO isminde karar k?ld?k. Bunun yan?s?ra Los Angeles, San Francisco, Londra ve Zürih merkezli yat?r?mc? gruplar? ile de görü?melerimiz devam etmekte. Bu güç birli?i platformu ile hem UBER gibi bir dünya devine rakip olacak, hem de Türkiye’den bir dünya markas? ç?kartabilmek için çal??aca??z.

haydar-colakoglu-yolo-turkiye

Ba?lang?ç gününde 300’ün üzerinde araç ile hizmet verecek olan YOLO ile kullan?c?lar, tek tu? ile araç ça??rabilecek, ula??m ücretlerini kredi kartlar? ile ödeyebilecekler. Araçta unuttuklar? herhangi bir e?yan?n güvende oldu?unu bilecekler. Y?l sonu hedefimizde 1000’i a?k?n araçla hizmet vermek var.

Bu uygulamalar?n yan?s?ra yolcular?m?z? çok özel kampanyalardan da faydaland?raca??z. Farkl?l?klar?m?z, ilk günden bu ayr?cal?klar ile görülecek. Kasim ay?nda acilacak beta surumu ile ?stanbul`un bazi seckin mekanlarinda yapilacak test surusleri ile hizmete baslayacak olan uygulama üzerinden özellikle tan?t?m günlerimizde kay?t yapt?ran yolcular?m?za 15 Aral?k – 4 Ocak tarihleri aras?nda ücretsiz ula??m haklar?, çe?itli promosyonlar sa?layaca??z. Aç?l??a özel bu kampanya gibi birçok büyük kurumdan da kampanya deste?i alan YOLO ile yolculuklar?n?z?n standartlar? de?i?ecek. YOLO’yu hepinize tavsiye ediyorum. YOLO dünyas?na ho? geldiniz.”

GooglePlay ve AppStore dan indirece?iniz uygulama sayesinde YOLO dünyas?nda siz de yerinizi al?n. Detayl? bilgi ve ileti?im için www.yolo.com.tr adresinden YOLO’ ya ula?abilir @yolo_turkiye Instagram adresinden de takip edebilirsiniz.

 

Bir boomads advertorial içeri?idir.

[adsenseyu1]
Tayfun KINACI hakkında 784 makale
Teknolojiye gönülden bağlı Alaylı Teknoloji Adamı ; ATARI, Bilgisayar ile 4-5 yaşında tanıştı,öğrenciyken otobüse,dolmuşa binmedi,öğlen içecek içmeyip harçlığı ile bilgisayar dergisi aldı. İlk bilgisayarı siyah-beyaz ekranlı, Intel 286 işlemcili idi. Vakti ile 386,486,166MMX,Pentium3,Centrino,Core2Duo,İ3,İ5 işlemcili bilgisayarlar kullandı. Amiga500,Commodore64 de severek kullandı. İlk dizüstü bilgisayarını (Casper -Centrino işlemcili) arkadaşının kredi kartına taksit ile aldı. Nintendo GameBoy ,Tetris,PSP kullandı. Android,iOS,MacOSX,Windows,Linux kullanıcısı, Mobil,Konsol ve PC oyunlarını sever, Teknolojilerin son nimetlerini gösteriş olsun diye değil,dibine kadar kullanmaya çalışır. Masaüstü-Dizüstü sökme-takma-tamir işlerini sever. Küçüklüğünden beri uğraşır az hurdası yoktur. Sadece söktüğü saatleri toplayamadı :) O Artık Web Dizayn ve Kodlama Öğrencisi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.