Rahatsız edici tarayıcı eklentilerinden kurtulmak için ücretsiz program 5/5 (1)

Bu yazı şimdiye kadar 2456kez okundu!

Bitdefender-Adware-Removal-Tool

Bitdefender Adware Removal Tool

Sisteminize ve taray?c?n?za yerle?en reklam amaçl? yaz?l?mlar? yok edin.

Ünlü güvenlik ?irketi Bitdefender taraf?ndan geli?tirilen bu ücretsiz araç, store sisteminizi tarayarak “adware” denilen reklam programlar?n?, taray?c?y? ele geçiren programlar?, araç çubuklar?n? ve rahats?z edici taray?c? eklentilerini bulup kald?r?yor. Yaz?l?m? çal??t?r?p ko?ullar? kabul ettikten sonra “Start” dü?mesine t?klay?n. Böylece tüm sisteminiz taranmaya ba?l?yor, yapman?z gereken ba?ka bir ?ey yok. Tarama i?lemi birkaç dakika sürüyor ve bitince yaz?l?m?n çöp olarak gördü?ü dosyalar? listeliyor. Solda dosya yolu, sa?da da tespit edilen zararl?n?n ad? yaz?yor. Silmek istediklerinizi i?aretleyip “Remove” dü?mesine t?klaman?z yeterli. Ne kurulum gerekiyor ne de kafa kar??t?ran herhangi bir ayar var.

Ücretsiz indirmek için t?klay?n.

.ads in wordpress

 

Bu yazı şimdiye kadar 2456kez okundu!

Bu Yazıyı Değerlendirin lütfen.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.