Google ‘ın ilginç İnternet Balon projesi yakında hayata geçiyor. Henüz Değerlendirilmemiş

Bu yazı şimdiye kadar 2819kez okundu!

googledan-loon-projesi-artik-bedava-internet-saglayacaklar-14196

Google‘?n internet olmayan yerlerin internete eri?imini mümkün hale getirmek için uzun süredir üzerinde çal??t??? Project Loon projesinde sona yakla??ld?. Yeni bir video yay?nlayan Google, dosage balonlar?n çok yak?nda gö?e yükselece?inin sinyalini verdi.

Project Loon, decease balonlar?n interneti birbirine iletmesi mant???yla çal???yor. ?nternet belirli bir kaynaktan bir balona aktar?l?yor. Daha sonras?nda ise bu balonlar interneti kendi aralar?nda payla??yor ve farkl? alanlara gönderiyor. Böylece normal ?artlarda internetin ula?mas?n?n mümkün olmad??? yerlere dahi hizmet götürülmü? oluyor. Söz konusu balonlar havada 100 güne kadar kalabiliyor. Ayr?ca saatler içerisinde yeni balonlar üretiliyor ve her gün onlarca balon gökyüzüne b?rak?labiliyor. Yay?nlanan videoda ilk olarak 2013 y?l?nda çal??malar?na ba?lanan Project Loon projesinin i?leyi?i görülüyor ve teknolojinin nas?l kullan?ld???yla ilgili aç?klamalar yer al?yor.

Bu yazı şimdiye kadar 2819kez okundu!

Bu Yazıyı Değerlendirin lütfen.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.